İleri demokrasi

23 haziran 2019 da demokrasiyi gördük yer İstanbul